απόκτησε τα επιτραπέζια των αρχαίων Ελλήνων

προσεγμένα παιχνίδια όξυνσης του νου από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της αρχαιότητας